Toplu İşlemler Menüsü

Yazan Halil Özer Yorum yok

Birim Numaralandırmayı Başlat; Tüketim vanası koyulmuş kolon tesisatlarında veya sayaçlarda en alt kattan başlayarak birim numarası giriş ekranını açar

Tüketim Vanası Branşmanlarını DN25 Yap; Bu seçimi yaptığınızda kolon tesisatlarında branşmana ait boru parçası otomatik olarak DN25 yapılır

Kolon Hattını Sil; Kolon ve daireiçileri çizili projede sadece kolon tesisatını silmenizi sağlar

Tüketim Vanalarını Ekle; Kolon tesisatında branşman boruları çizildikten sonra tüm tüketim vanalarını otomatik olarak ekleyebilirsiniz

Daire içi Tesisatları Sil; Projedeki daire içi tesisatları toplu olarak silmeye imkan sağlar